Hirdetés 2017. június 11.

Hirdetések

 • Nagy szeretettel köszönöm a kedves testvéreknek, akik Pünkösdhétfőn az immár hagyományos, Nyíregyháza Római Katolikus Egyházközségei Család Napon részt vettek, bekapcsolódva a színes programokba.
 • A kertvárosi Fatimai Szűzanya templom következő engesztelő estjét - a fatimai jelenés centenáriumi évében,- június 13-án, kedden tartjuk. Délután 16 órakor kezdődik a hagyományos engesztelő imaest ünnepélyes szentségimádással, majd 17 órától Mária áhítattal. Este 19 órakor kezdődő ünnepi mise főcelebránsa és szónoka Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspök úr lesz.
 • Debrecenben a Szent Anna-székesegyházban június 17-én, szombaton a 10 órakor kezdődő szentmisében Dobai Barna Ottó akolitust szerpappá és Papp Tamás nyíregyházi diakónust áldozópappá szenteli Püspök atya. Imádkozzunk a szentelendőkért, hogy Jézus Szíve szerinti papok lehessenek!
 • Papp Tamás nyíregyházi újmisés első szentmiséjét a Társszékesegyházban mutatja be 2017. június 18-án, jövő vasárnap 17 órakor. A szép és felemelő ünnepre szeretettel hívják a kedves Testvéreket. Adjunk hálát, hogy Nyíregyházáról újabb papi hivatás született, és kérjük életére, lelkipásztori munkájára Isten áldását.
 • Szent László Emlékév kiemelkedő eseménye lesz június 24-én a 11 órai szentmise Szabolcs községben a Püspöki Kar tagjai, az anyaországon kívüli magyar püspökök, a papság koncelebrálásával és a hívek részvételével. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek lesz. Az ünnepségre autóbuszt szervez egyházközségünk. Útiköltség: 1000 Ft. Jelentkezni a plébániai irodában és a sekrestyében lehet. Ehhez kapcsolódóan örömmel közöljük a kedves Testvérekkel, hogy június 23-án, pénteken 17 órakor Társszékesegyházunk fogadja Győrből érkező Szent László királyunk fejereklyéjét, mely hazánk harmadik legértékesebb ereklyéje. 18 órától Dr. Veres András győri megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke mutat be ünnepi szentmisét, majd előadás lesz, amely után 21 óráig róhatják le tiszteletüket a lovag király ereklyéje előtt.
 • Palánki Ferenc megyéspüspök úr 2017.június 02.-án kelt 655-5/2017 sorszámú levelében 2017. július 31-i hatállyal felment a Nyíregyháza-Kertvárosi Plébánia plébánosi beosztásából, utódul Pankotai József jelenleg Demecseri plébánost nevezte ki.

Liturgikusrend (június 12 - 18.)

 • HÉTFŐ
 • KEDD
  • 16.00 Ünnepélyes Szentségimádás
  • 17.00 Mária áhítat
  • 19.00 Szentmise, Szentségi körmenet,
 • SZERDA
  • 16.30 rózsafüzér-imádkozás
  • 17.00 Szentmise
 • CSÜTÖRTÖK
 • PÉNTEK
 • SZOMBAT
  • 16.30 rózsafüzér-imádkozás
  • 17.00 Szentmise
 • ÚRNAPJA VASÁRNAP
  • 08.30 Vasárnapi imacsokor
  • 09.00 Szentmise