Hirdetés 2017. április 9.

Hirdetések

 • Köszönöm mindazoknak akik, a nyíregyházi egyházközségek városi keresztútján tanúságtevő, imádságos lelkülettel részt vettek.
 • Jeremiás próféta Siralmait imádkozunk és énekeljük templomunkban, a gregorián dallamok e napok szomorúságát szólaltatják meg.
 • A nagypéntek szigorú böjti nap: húst, húsféleséget nem ehetünk, háromszor lehet étkezni és egyszer jóllakni.
 • Nagyszombaton régi szép szokás szerint a Szent Sír látogatására bátorítjuk a kedves testvéreket. Templomunk reggel 8 órától déli tizenkettő óráig látogatható.
 • Reménykeltő, szent Húsvétban részesítsen minket és e hirdetés minden kedves olvasóját az értünk megfeszített és feltámadt Úr Jézus Krisztus!
 • A Szent Imre Katolikus Óvoda 2017 szeptemberétől új óvodai csoportjaihoz vallását gyakorló óvodapedagógusokat és dajkákat alkalmaz a beiratkozó gyermekek létszámától függően. A pályázat leadható az óvodában, Szarvas u. 19 sz. alatt, benyújtásának határideje: 2017. április 20. Az új épületrész alapkőletétele 2017. április 05-én 13.00 órakor lesz, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. Szeretettel várjuk óvodánk új csoportjaiba azokat a gyermekeket 3 -6 év között, akiket szüleik keresztény értékrend szerint szeretnének neveltetni. Az óvodai beiratkozás ideje: 2017. április 20-21-24.

Liturgikusrend (április 10 - 17.)

 • HÉTFŐ
 • KEDD
 • SZERDA
  • 16.30 Jeremiás próféta siralmai
  • 17.00 Szentmise
 • NAGYCSÜTÖRTÖK
  • 11.30 Jeremiás próféta siralmai
  • 18.00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére
  • 19.00 Virrasztás
 • NAGYPÉNTEK
  • 14.30 Jeremiás próféta siralmai
  • 15.00 Urunk szenvedésének ünneplése
 • NAGYSZOMBAT
  • 20.00 Húsvéti vigíliai ünnepi szertartás és Szentségi gyertyás körmenet
 • HÚSVÉTVASÁRNAP
  • 08.30 vasárnapi imacsokor
  • 09.00 Szentmise, pászkaszentelés
 • HÚSVÉTHÉTFŐ
  • 08.30 ünnepi imacsokor
  • 09.00 Szentmise